מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנות

  • ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות כמפורט למטה), כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי בית העסק או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה.
  • ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה בכתב, לכתובת האימייל talya_k@yahoo.com.
  • מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ניתן להחזיר לבית העסק תוך 14 יום ע"י משלוח אל בית העסק (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח). האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין. במידה ונפל פגם במוצר כספו של הלקוח לא יוחזר.
  • אמצעי התשלום אשר חויב בעסקה, יזוכה במחיר המוצר המוחזר.
  • לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו.
  • מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ניתן להחליף תוך 14 יום ע"י משלוח אל בית העסק (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח). האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין. במידה ונפל פגם במוצר לא יהיה ניתן להחליפו.
  • במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, או הזמנת מיסגור מיוחד לתמונה, לא תהיה אפשרות להחליף או להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.
  • ניתן להחליף מוצר תוך 14 יום ע"י משלוח אל בית העסק (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח), או הגעה אל בית העסק בתיאום מראש. האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין, כתנאי להחלפה במוצר אחר.