תנאי השימוש באתר

כללי

 • האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הגולש").
 • בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר, כולל הרישא והסיפא שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.
 • התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהו.
 • אתר www.inkflowerart.com (להלן- "האתר") הנו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (תמונות, הדפסים ומוצרי נייר) (להלן "המוצרים"). האתר הינו בבעלות טל-יה קריגר (להלן בית העסק).
 • כתובת האתר והתוכן המוצג בו, לרבות תמונות, פרטים ומחירים, הינו הרכוש הבלעדי של בית העסק. 
 • כל הרוכש מוצרים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

רכישת מוצרים וקבלת מידע

 • רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים או תאגיד רשום בישראל.
 • הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.
 • בביצוע רכישה באתר, אין הגולש מקבל זכויות יוצרים כלשהן באתר לרבות רשות לבצע כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרים לצרכים שאינם פרטיים. זכויות היוצרים חלות גם על מוצרים שהעסק מייצר עבור לקוח בהתאמה אישית. 
 • הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע בית העסקה מחברת האשראי של הרוכש ו/או התשלום הוסדר בדרך אחרת לשביעות רצון בית העסק; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

מחירים, מוצרים וביצוע הזמנה

 • לפני ביצוע ההזמנה באתר “Inkflowerart” הגולש יתבקש להזין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת. בזמן ביצוע ההזמנה, הגולש יבחר את אופן התשלום, באמצעות כרטיס אשראי, paypal או bit. במידה ובחר בכרטיס אשראי, הגולש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבצע את הקנייה וכן את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר. ניתן לבצע הזמנה טלפונית במספר 052-3393914.
 • באתר “Inkflowerart” מוצגות קולקציות ובהן מצולמים מוצרים שונים, בנוסף, תמונות מוגדלות של כל פריט. התמונות נועדו להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים בין צבע המוצר באתר לבין צבעו בפועל. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, המחיר אינו כולל דמי משלוח. משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות, לאחר שבדק את צבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום עבור המוצר.
 • בית העסק עושה כמיטב יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מדויק ככל הניתן אך עלולים להופיע בו אי דיוקים שנעשו בתום לב. במקרה שכזה, לא ישא בית העסק באחריות כל שהיא הנובעת מהם. 
 • בית העסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 •  במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל, בית העסק מתחייב להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית (על-פי בחירת בית העסק) ללקוח על החוסר בפריט, ושומר לעצמו את הזכות להציע חלופה למוצר בצבע, גודל או מוצר חלופי. במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי כרטיס האשראי. במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין לחזרת המוצר למלאי, הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה.
 • המשלוח יצא תוך חמישה ימי עבודה מרגע אישור ההזמנה. במידה ובוצעה הזמנה מיוחדת, מועד האספקה יקבע מול בית העסק בנפרד. מועד ההגעה תלוי בחברת השילוח בלבד.

פרטי רוכש המוצרים ואבטחת האתר

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים).
 • בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, אך למעט פרטי כרטיס האשראי, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן אבטחה (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, לשרת עליו מתנהל האתר.
 • פרטים אלו לא יועברו על ידי בית העסק ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט כדרוש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.
 • בתשלומים הנעשים באמצעות האינטרנט, הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי ישירות לחברת הסליקה, מבלי שיעברו דרך בית העסק בשום שלב של הרכישה.
 • ברכישות באמצעות הטלפון הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי לנציג בית העסק, וזה יזינם ישירות לשרתי חברת הסליקה, מבלי לשמור את הפרטים בידי בית העסק.
 • מוצר יסופק לרוכש רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הרוכש בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע בתהליך ההזמנה.
 • בית העסק משאיר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש (למעט פרטי כרטיס אשראי) לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא.
 • החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של בית העסק, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

תשלום בגין המוצרים

 • התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי,  paypal או bit, והחיוב מתבצע בשקלים. סך הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות, לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה. פרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות שרת מאובטח של חברת הסליקה כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ניתן להזין את פרטי ההזמנה לצורך יצירת קשר טלפוני, על מנת להעביר את פרטי כרטיס האשראי.
 • אישור ההזמנה וביצועה מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי דרך חברת הסליקה.
 • במידה ולא יינתן אישור לביצוע העסקה, בית העסק יידע את הגולש ובאחריותו לפנות אל חברת האשראי או אל הבנק על מנת לדאוג למסגרת האשראי המתאימה.
 • במידה ולא הסדיר הגולש את אישור התשלום, רשאי בית העסק לבטל את העסקה.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי ברכישה טלפונית, במספר 052-3393914.

מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים

 • המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל (למעט ישובים בודדים, אליהם לא נוכל להגיע ומולם יעשה התיאום לדרך הגעת המוצר טלפונית).
 • מחירי משלוחים: משלוח עם שליח עד הבית בעלות 40 ש"ח, משלוח עם boxit לנקודת איסוף קרובה למקום מגוריך בעלות 20 ש"ח.
 • במידה ובחרת משלוח עם boxit  יש לציין בזמן הרכישה בסעיף ההערות מהי נקודת האיסוף המועדפת עליך, או אם תרצה שבית העסק יצור קשר לצורך איתור ובחירת נקודת איסוף קרובה. 
 • ניתן להזמין משלוח עם boxit  למוצרי נייר קטנים ותמונות במסגרות נחושת בלבד. הדפסים גדולים ותמונות ממוסגרות בגודל A3 ואילך נשלחים באמצעות שליח עד הבית או באיסוף עצמי בלבד. 
 • יתכנו מוצרים שבירים ו/או עדינים שרכישתם אפשרית באיסוף עצמי בלבד, לפי שיקול דעתו של בית העסק, על מנת למנוע פגם במוצר כתוצאה מהמשלוח.
 • במידה ויבחר הגולש באפשרות איסוף עצמי של הפריט מבית העסק, לא יחויב הגולש בדמי משלוח. לא ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריט כבר נשלח.
 • במידה והלקוח מעוניין לאסוף את הפריט מבית העסק, באחריותו לתאם מראש את איסוף המוצרים עם בית העסק בטלפון 052-3393914.
 • במידה ונבחרת אפשרות משלוח, המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת.
 • במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה.
 • אספקת המוצרים תיעשה באמצעות חברת שליחויות כפי שיקבע מעת לעת ותהיה בהתאם לתנאי האספקה הנהוגים שם.
 • ידוע למזמין כי לא יוכל לטעון כל טענה כלפי בית העסק באם חל עיכוב בקבלת המוצר מסיבות שאינן בשליטת בית העסק ולרבות מחדל של חברת השילוח שתבחר על ידי בית העסק לספק שרותי שילוח במועד ההזמנה. יש לידע את בית העסק על העיכוב והוא יפעל לאיתור המוצר והגעתו מוקדם ככל האפשר.
 • במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא (מצב בטחוני, מזג אויר וכד'), בית העסק ימצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.
 • בית העסק יקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח.
 • בית העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים.

החזרת מוצרים וביטול הזמנות

 • ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות כמפורט למטה), כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי בית העסק או מי מטעמו אל הכתובת שנמסרה.
 • ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה בכתב, לכתובת האימייל talya_k@yahoo.com.
 • מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ניתן להחזיר לבית העסק תוך 14 יום ע"י משלוח אל בית העסק (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח). האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין. 
 • אמצעי התשלום אשר חויב בעסקה, יזוכה במחיר המוצר המוחזר.
 • לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו.
 • במידה ונפל פגם במוצר לא יהיה ניתן להחזירו, וכספו של הקונה לא יוחזר.
 • במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, או הזמנת מיסגור מיוחד לתמונה, לא תהיה אפשרות להחליף או להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.
 • ניתן להחליף מוצר תוך 14 יום ע"י משלוח אל בית העסק (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח), או הגעה אל בית העסק בתיאום מראש. האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין, כתנאי להחלפה במוצר אחר.

בעלות ושמירה על זכויות

 • אתר  “Inkflowerart”מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות בית העסק וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.
 • רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות (UPLOAD) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגראפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את בית העסק ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
 • האתר מכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. בית העסק מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.
 • בית העסק יהיה רשאי לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, יהא בית העסק רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
 • כל מחלוקת שתתגלע בין רוכש ו/או גולש באתר לבין בית העסק, הנוגעת לרכישה או כל פעילות אחרת באתר האינטרנט, תתברר בישראל בבתי המשפט בכפר סבא בלבד.

הגבלת אחריות

 • בית העסק שואף לכך שכל מוצריו יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים.
 • במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך. בית העסק יבדוק את התלונה, ויהיה רשאי להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק.
 • האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
 • בית העסק לא יהיה אחראי על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.
 • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • בית העסק אינו אחראי על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.
 • בכל מקרה חבות החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.
 • החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר.
 • כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של בית העסק. בית העסק יהא רשאי להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לבית העסק /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

שירות לקוחות

שרות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני: talya_k@yahoo.com  ובטלפון: 052-3393914, נועד לסייע בקליטת ההזמנה, מתן מענה לשאלות שעלולות לעלות בנוגע לפריטים שונים, מחיריהם וזמינותם במלאי, לפתור בעיות לפני ואחרי משלוח, לסייע בגלישה באתר וכן לשמוע תלונות ומחמאות. שירות הלקוחות זמין בימים ימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00, וביום ו' בין השעות 9:00-13:00.